Kompyuter mühəndisliyi və telekommunikasiya

Haqqında

Verdiyev Sakit Qambay oğlu

Professor-müəllim heyəti
 

Verdiyev Sakit Qambay oğlu prof. [email protected]

Məmmədov İsrail Mehdi oğlu  t.f.d.  dos.əvəzi  [email protected]

Namazov Emin Mahmud oğlu dos.əvəzi

Məmmədov Əhmədağa Əhmədiyə oğlu  b.m.  e.memmedov@uteca.edu.az

Sadıxova Nəhayət Aqranom qızı  b.m.  [email protected]

Qələndərov Akif Səməndar oğlu  b.m.  [email protected]

Həsənova Lidiya İvanovna  qızı  b.m.  [email protected]

Bayramova Vüsalə Nuru qızı  b.m.  [email protected]

Hüsüeynova Gülnaz Məhərrəm qızı  b.m.  [email protected]

Məhərrəmov Ziyadxan Əli oğlu  b.m.  [email protected]

Nağıyeva Ababil Faxrəddin qızı  b.m.  [email protected] uteca.edu.az.

Hüseynova Leyla Nəsrəddin qızı  ass.  [email protected] uteca.edu.az

Əmiraslanova Aynur Əhməd qızı  assistent

Mustafayeva Solmaz Yaşar  qızı  assistent 

Əfəndiyeva Vəfa Fərrux qızı assistent

 

 

Elmi nəşrlər və dərsliklərin sayı
 

25 məqalə

3 dərslik

3 metodik vəsait

 

 

Tədris olunan fənlər
 

Kompyuter sistemlərində informasiya təhlükəsizliyi (bakalavr təhsil pilləsiüçün)

İnformatika və kompyuter qrafikası

İnformatika

İqtisadi informatika

Kompyuter şəbəkələrinin proqram təminatı

İnformatikanın əsasları

Texniki informatika

İnformatika və ekoloji proseslərin kompyuter analizi

İnformasiya texnologiyalarına giriş

İnformasiya nəzəriyyəsi və kodlama

Kompyuter qrafikası

Verilənlərin ötürülməsi və kompyuter şəbəkəsi

Elektrotexnika

Elektrotexnikanın əsasları

Mikrodalğa texnikası

Elektrodinamika və radiodalğalarının yayılması

Rabitə təhlükəsizliyi

Siqnallar və sistemlər

Kommutasiya sistemləri

Kommunikasiya vasitələri

Radioelektron qurğularının lahiyələndirilməsi

Elektrik qida qurğuları

Radio texnikanın əsasları

Elektrik rabitə nəzəriyyəsi

Elektrik ölçmələri və vasitələri

Radio verici və radio qəbuledici antenna qurğuları

Peyk rabitəsi

Optik rabitə

Elektrik maşınların əsasları

Elektrotexniki materiallar

Kompyuter proqramlaşdırmasının elementləri

Proqramlaşdırmanın əsasları

Sistemlərin simulyasiyası

Təsvirlərin qəbulu, emalı və ötürülməsi nəzəriyyəsi

Elektron sistemləri və texnologiyaları

Siqnalların rəqəmli emalı

TK şəbəkə və sistemlərinin qurulmasının əsasları

İnformasiya verilişinin radiotexniki qurğuları

İnformasiyanın qorunmasının üsul və proqramlaşdırma texnologiyaları-2 

Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyinin problemləri (magistr təhsil pilləsi üçün)

ET, TK və RT mühəndisliyinin tarixi və metodologiyası

Elmi tədqiqat işinin əsasları

Rabitə şəbəkə və sistemlərinin optimallaşdırılması

İntellektual xidmətli telekommunikasiya şəbəkə və sistemləri

ET, TK və RT mühəndisliyi üzrə tədqiqat işinin üsul və vasitələri

Kommunikasiya sistemlərinin etibarlılığı

Optoelektron texnikasının elmi problemləri

İP telefoniya texnologiyası

Multiservisə abunəçi daxil olma

İntellektual sistemlərin müasir problemləri

Elektrik rabitə nəzəriyyəsinin elmi problemləri

Yeni nəsl telekommunikasiya şəbəkələri

 

 

Kadr hazırlığı
 

Bakalavr təhsil pilləsində

Elektronika, radiotexnika və telekommunikasiya mühəndisliyi. İxtisas bu günün ən müasirlərindən hesab olunur. Bu ixtisası bitirmiş məzunlar radio-elektron sənaye müəssisələri və telekommunikasiya qovşaqlarında  mühəndis vəzifələrində işləyə bilər.
Kompyuter mühəndisliyi. İxtisas bu günün tələbatına uyğun ən müasir ixtisasdır.Bu mütəxəssislər də proqramlaşdırma sahəsində, bank sahəsində, telekommunikasiya sistemlərində və s. sahələrdə işləyə bilərlər

Magistr təhsil pilləsində 

Rabitə qovşaqları və kommutasiya sistemləri. İxtisas bu günün ən müasirlərindən hesab olunur. Bu ixtisası bitirmiş məzunlar radio-elektron  sənaye müəssisələri və telekommunikasiya qovşaqlarında mühəndis vəzifələrində işləyə bilər.