Disable Preloader

Our motive is to help the poor, helpless and orphan children all over the world.

Latest News

Contact Info

TEC

Tələbə Elmi Cəmiyyəti


TEC tədqiqat işi ilə fəal məşğul olan tələbə və magistrların təhsildə və elmdə ümumi maraqlarına əsaslanan ictimai özünü idarə orqanı olaraq elmin inkişafına xidmət edir. TEC əlaqələndirmə orqanı olaraq fakültələrdə, kafedralarda və laboratoriyalarda tələbə və magistrlərin elmi-tədqiqat işlərinin təşkilini həyata keçirir. Universitetin tələbə və magistrləri TEC-in üzvü ola bilərlər.

 

 

TEC-in fəaliyyətinin əsas məqsəd və vəzifələri

 

tələbələrin elmi yaradıcılıq təşəbbüslərinin formalaşdırılması

mütəxəssis hazırlığının keyfiyyətinin artırılması, tədris olunan fənlərin dərindən öyrənilməsinin stimullaşdırılması

elmi və elmi pedaqoji kadr ehtiyatının formalaşdırılması

yeni biliklərin əsası olan fundamental tədqiqatlara marağın artırılması

məqsədlərin həyata keçirilməsi üçün şəraitin yaradılması

müvafiq sahədə təcrübəli ekspert və elmi mütəxəssislərlə görüşlər keçirilməsi

tədqiqat fəaliyyəti ilə məşğul olan gənclərin elmi nəticələrini müzakirə etmək üçün elmi seminarların, konfransların və dəyirmi masaların təşkili

tələbələrin elmi işlərinin müsabiqələrinin və onların nəşrinin, elmi dərnəklərin və fənn olimpiadalarının təşkili

elmi tədqiqatların metodikasına dair məşğələlərin keçirilməsi