Tənqidi təfəkkür və təhlil

Tənqidi təfəkkür və təhlil

Dünya İqtisadi Forumunun bəyan etdiyi siyahıya əsasən (Top 10 skills of 2025) növbəti beş ildə insan davranış mədəniyyətində hansı kompetensiyalara yiyələnməlidir?

Problemləri kompleks həll edən insan problemi ayrı-ayrı hissələrlə deyil, tam şəkildə dərk etmək üçün məlumatların təşkil strukturunu və sistemini anlayan, problemlə sistemin digər elementləri arasında əlaqələri müşahidələr yolu ilə aşkar edən şəxsdir. O, bütün sistemlərdə qarşılıqlı əlaqədə olan hissələrdən bir hissəsinin belə dəyişdirilməsinin digər hissələrə və bütün sistemə təsir etdiyini anlayır.

Bu kompetensiyaya malik olan fərd analitik metod və vasitələrdən istifadə edir, sistemin məqsədini müəyyən edib, onu zehnində modelləşdirir, geniş təsvir edir və problemin həllində öz rolunu görür.

69 dəfə oxunub