DİF: Məntiqi təfəkkürə malik insan daha bacarıqlı olur

DİF: Məntiqi təfəkkürə malik insan daha bacarıqlı olur

Dünya İqtisadi Forumunun bəyan etdiyi siyahıya əsasən (Top 10 skills of 2025) növbəti beş ildə insan davranış mədəniyyətində hansı kompetensiyalara yiyələnməlidir?

Məntiqi təfəkkürə malik insan situasiya, problem və prosesləri hissələrə ayırır və onları ayrı-ayrılıqda sistemli təhlil edir, topladığı məlumatları qiymətləndirərək mürəkkəb məsələlərin öhdəsindən gəlməyi bacarır.

Yeniliyə açıqlıq (innovasiya) sosial və ya iqtisadi dəyər qazanmaq məqsədi ilə yeni ideyalardan istifadə etmək səriştəsinə aiddir. Bu, daim öz üzərində işləmək və təkmilləşmək, yenidən öyrənmək, professional (peşəkar) mobillik, yeniliyə doğru irəliləmək qabiliyyəti və hazırlığıdır.

79 dəfə oxunub