II, IV və V qrup ixtisaslarımız üzrə ÖTƏN İLİN KEÇİD BALLARI

II, IV və V qrup ixtisaslarımız üzrə ÖTƏN İLİN KEÇİD BALLARI

➝ Sənaye mühəndisliyi (yeni ixtisas)
➝ Turizm bələdçiliyi* (yeni ixtisas)
➝ Turizm işinin təşkili* (yeni ixtisas)
➝ İqtisadiyyat əyani (yeni ixtisas)
➝ Biznesin idarə edilməsi* 150 ( - ) Ə
➝ Biznesin idarə edilməsi* sub. 51( - ) Ə
➝ Biznesin idarə edilməsi* 177.2 ( - ) Q
➝ Marketinq* 150 ( - ) Ə
➝ Marketinq* sub. 51 ( -) Ə
➝ Marketinq* 161.2 ( - ) Q
➝ Mühasibat* (yeni ixtisas)
➝ Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi 200 (411.6) Ə
➝ Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi sub. 51 ( - ) Ə
➝ Ekologiya* (yeni ixtisas)
➝ Dizayn* 74.3 (157.4) Ə

* Bu ixtisaslara müsabiqə rus bölməsi ilə birgə aparılır
* Mörtərizədə verilənlər dövlət sifarişli yerlərə keçid ballarıdır

 

283 dəfə oxunub