Turizm Sənayesinin Təşkili və Ekologiya

Hümbətov Yusif  Əbülfət oğlu

Kafedra müdiri

[email protected]

Kafedranın professor-müəllim heyəti

 • Hümbətov Yusif  Əbülfət oğlu i.ü.f.d,dosent [email protected]
 • Qapaqov Vüqar Faiq oğlu  dos.əv. [email protected]
 • Xusayinova İradə Yunis qızı  b.m. [email protected] uteca.edu.az
 • Davudov Namiq Kamal oğlu dos.
 • Kəsəmənli Elmira Yusub qızı dos. [email protected] 
 • Qəhrəmanova Yeganə Müzəffər qızı y.qаhrа[email protected] uteca.edu.az
 • Həsənova Rahilə Yunis qızı b.m. r.hаsа[email protected] uteca.edu.az
 • Musayev Fizuli Məmmədəli oğlu  b.m.  [email protected] uteca.edu.az
 • Xəlilova Lamiyə Şahəli qızı  ass.  [email protected] uteca.edu.az
 • Zeynalov Camal Səməndər oğlu i.ü.f.d,dosent
 • İsgəndərov Fərman Alısgəndər oğlu i.ü.f.d,dosent
 • Əliyev Nazim Fərman oğlu t.ü.f.d, dosent
 • Cavadzadə Xəyyam Natiq oğlu i.ü.f.d, dosent
 • Həsənov Babək Mikayıl oğlu. b.m
 • Məmmədli Zeynəb Tahir qızı b.m [email protected]
 • Həsənova Aygun Aydın qızı assistent
 • Tahirzadə Camalə Fizuli qızı assistent
 • Novruzova Gülşən Qurban qızı assistent
 • Həsənova Səbinə Namik qızı assistent
 • Məmmədova Xədicə Yusif qızı assistent 
 • Qurbanova Aytac Ramazan qızı assistent
 • Həsənova Adilə Şəmsur qızı assistent
 • Əsədova Gülnarə Asib qızı assistent [email protected]
 • Həsənova Türanə Həsən qızı assistent
 • Xəlilova Ramidə Fərrux qızı assistent
 • Məmmədova Yeganə Abuzır qızı assistent
 • Yusifova Minarə Cəbrayıl qızı
 • Əliyeva İmmi Mahir qızı assistent

Elmi nəşrlər və dərsliklərin sayı

 • 180 Məqalə (yerli)
 • 40 məqalə (beynəlxalq)
 • 10 dərs vəsaiti
 • 2 monoqrafiya (son 5 ildə)
 • 6 metodiki göstəriş

Tədris olunan fənlər

 • Turizm fəaliyyətinin hüquqi əsasları (bakalavr pilləsi)
 • Turizmdə nəqiliyyat xidməti
 • Turizmin əsasları
 • Turizm coğrafiyası
 • Azərbaycan coğrafiyası
 • Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi
 • Mülki müdafiə
 • Destinasiyaların idarə edilməsi 
 • Beynəlxalq turizm cografiyası 
 • Servis fəaliyyəti 
 • Turizm marşurutları və ekskursiya işinin təşkili 
 • Peşə etikası və etiketi 
 • Ətraf mühitin iqtisadiyyatı 
 • Gigiyenanın  əsasları 
 •  Məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsi
 • Qeyri- neft sənayesinin iqtisadiyyatı
 • Sənayedə investisiya və innovasiya fəaliyyəti
 • Mehmanxana fəaliyyətinin texnologiyası
 • Turizmin iqtisadiyyatı
 • Turizmdə marketinq və markerinq araşdırmaları
 • Bronlaşdırma sistemləri
 • Otel menecmenti
 • Otellerdə konqres və sərgilərin təşkili
 • Maliyyə və invesissytalar
 • Şərabın iqtisadiyyatı
 • Turizmə giriş
 • Turizm hüququ
 • Turizm təşkilatları və işgüzar turizm
 • Ətraf mühitin iqtisadiyyatı
 • Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi
 • Turizm nəqliyyat xidməti
 • Səyahət agentlikləri və turoperatorluq
 • Gigiyenanın əsasları
 • Turizmdə informasiya texnologiyaları
 • İnsan resurslarının idarə olunması 

 • Müəssisə iqtisadiyyatının idarə edilməsi (magistr pilləsi)
 • Xidmət (maliyyə və bank) sahələri işinin təşkili 
 • Müəssisənin maliyyə təhlükəsizliyi 
 • Tədqiqat metodları 
 • Sənayenin təşkili və idarə edilməsinin müasir problemləri 
 • Xarici-iqtisadi əlaqələrin inkişaf perspektivləri
 • Azərbaycan makro iqtisadiyyatının idarə edilməsi
 • Müasir innovasiya siyasəti
 • Sənaye müəssisələrinin yerləşdirilməsinin  regional problemləri
 • Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf perspektivləri
 • Qeyri-neft sənayesinin inkişaf problemləri
 • Qeyri-neft sənayesinin inkişaf problemləri
 • Sənaye müəssisələrinin yerləşdirilməsinin  regional problemləri

 

Rektora müraciət

Rektora müraciət yaza bilərsiniz.

ELANLAR

Kadr hazırlığı

Bakalavr təhsil pilləsində

Bakalavr təhsil pilləsində tələbələr 5 ixtisas üzrə təhsil alırlar:
T
urizm və otelçilik  üzrə mütəxəssis. Proqramı müvəffəqiyyətlə bitirən məzunlar turizm müəssisələrində, turagentliklərdə, otellərdə, milli parklarda, qoruqlarda və s. sahələrdə fəaliyyət göstərə bilərlər.
Turizm bələdçiliyi. Bu ixtisas üzrə təhsil alan tələbələr yerli və xarici turizm təşkilatlarında, səyahət agentliklərində və bir sıra uyğun təyinatlı dövlət qurumlarında çalışa bilərlər.
Turizm işinin təşkili. Bu ixtisasın məzunları ölkəmizdə və xaricdə fəaliyyət göstərən mehmanxanalarda, turizm şirkətlərində və beynəlxalq turizm təşkilatlarında və bir sıra uyğun dövlət qurumlarında fəaliyyət göstərə bilərlər.
Ekologiya.
Proqramı başa vuran məzunlar Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində, eləcə də bir sıra şirkətlərdə çalışa bilərlər.
Ekologiya mühəndisliyi.

Magistr təhsil pilləsində

Magistr təhsil pilləsində tələbələr 3 ixtisas üzrə təhsil alırlar:

İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi. 
Ətraf mühitin mühəndis mühafizəsi.
Biznesinin təşkili və idarə edilməsi(turizm və otelçiliyin idarə edilməsi).