Turizm sənayesinin təşkili

Haqqında

Hümbətov Yusif Əbülfət oğlu

Kafedranın professor-müəllim heyəti

 

Hümbətov Yusif  Əbülfət oğlu i.ü.f.d,dosent [email protected]

Qapaqov Vüqar Faiq oğlu  dos.əv. [email protected]

Xusayinova İradə Yunis qızı  b.m. [email protected] uteca.edu.az

Davudov Namiq Kamal oğlu dos.

Kəsəmənli Elmira Yusub qızı dos. [email protected] 

Qəhrəmanova Yeganə Müzəffər qızı y.qаhrа[email protected] uteca.edu.az

Həsənova Rahilə Yunis qızı b.m. r.hаsа[email protected] uteca.edu.az

Musayev Fizuli Məmmədəli oğlu  b.m.  [email protected] uteca.edu.az

Xəlilova Lamiyə Şahəli qızı  ass.  [email protected] uteca.edu.az

Zeynalov Camal Səməndər oğlu i.ü.f.d,dosent

İsgəndərov Fərman Alısgəndər oğlu i.ü.f.d,dosent

Əliyev Nazim Fərman oğlu t.ü.f.d, dosent

Cavadzadə Xəyyam Natiq oğlu i.ü.f.d, dosent

Həsənov Babək Mikayıl oğlu. b.m

Məmmədli Zeynəb Tahir qızı b.m [email protected]

Həsənova Aygun Aydın qızı assistent

Tahirzadə Camalə Fizuli qızı assistent

Novruzova Gülşən Qurban qızı assistent

Həsənova Səbinə Namik qızı assistent

Məmmədova Xədicə Yusif qızı assistent 

Qurbanova Aytac Ramazan qızı assistent

Həsənova Adilə Şəmsur qızı assistent

Əsədova Gülnarə Asib qızı assistent [email protected]
Həsənova Türanə Həsən qızı assistent

Xəlilova Ramidə Fərrux qızı assistent

Məmmədova Yeganə Abuzır qızı assistent

Yusifova Minarə Cəbrayıl qızı

Əliyeva İmmi Mahir qızı assistent

 

 

Elmi nəşrlər və dərsliklərin sayı
 

180 Məqalə (yerli)

40 məqalə (beynəlxalq)

10 dərs vəsaiti

2 monoqrafiya (son 5 ildə)

6 metodiki göstəriş

 

 

Tədris olunan fənlər

 

Turizm fəaliyyətinin hüquqi əsasları (bakalavr pilləsi)

Turizmdə nəqiliyyat xidməti

Turizmin əsasları

Turizm coğrafiyası

Azərbaycan coğrafiyası

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi

Mülki müdafiə

Destinasiyaların idarə edilməsi 

Beynəlxalq turizm cografiyası 

Servis fəaliyyəti 

Turizm marşurutları və ekskursiya işinin təşkili 

Peşə etikası və etiketi 

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı 

Gigiyenanın  əsasları 

 Məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsi

Qeyri- neft sənayesinin iqtisadiyyatı

Sənayedə investisiya və innovasiya fəaliyyəti

Mehmanxana fəaliyyətinin texnologiyası

Turizmin iqtisadiyyatı

Turizmdə marketinq və markerinq araşdırmaları

Bronlaşdırma sistemləri

Otel menecmenti

Otellerdə konqres və sərgilərin təşkili

Maliyyə və invesissytalar

Şərabın iqtisadiyyatı

Turizmə giriş

Turizm hüququ

Turizm təşkilatları və işgüzar turizm

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi

Turizm nəqliyyat xidməti

Səyahət agentlikləri və turoperatorluq

Gigiyenanın əsasları

Turizmdə informasiya texnologiyaları

İnsan resurslarının idarə olunması 

Müəssisə iqtisadiyyatının idarə edilməsi (magistr pilləsi)

Xidmət (maliyyə və bank) sahələri işinin təşkili 

Müəssisənin maliyyə təhlükəsizliyi 

Tədqiqat metodları 

Sənayenin təşkili və idarə edilməsinin müasir problemləri 

Xarici-iqtisadi əlaqələrin inkişaf perspektivləri

Azərbaycan makro iqtisadiyyatının idarə edilməsi

Müasir innovasiya siyasəti

Sənaye müəssisələrinin yerləşdirilməsinin  regional problemləri

Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf perspektivləri

Qeyri-neft sənayesinin inkişaf problemləri

Qeyri-neft sənayesinin inkişaf problemləri

Sənaye müəssisələrinin yerləşdirilməsinin  regional problemləri

 

 

Kadr hazırlığı

Bakalavr təhsil pilləsində
 

Bakalavr təhsil pilləsində tələbələr 4 ixtisas üzrə təhsil alırlar:
Turizm və otelçilik  üzrə mütəxəssis. Proqramı müvəffəqiyyətlə bitirən məzunlar turizm müəssisələrində, turagentliklərdə, otellərdə, milli parklarda, qoruqlarda və s. sahələrdə fəaliyyət göstərə bilərlər.
Turizm bələdçiliyi. Bu ixtisas üzrə təhsil alan tələbələr yerli və xarici turizm təşkilatlarında, səyahət agentliklərində və bir sıra uyğun təyinatlı dövlət qurumlarında çalışa bilərlər.
Turizm işinin təşkili. Bu ixtisasın məzunları ölkəmizdə və xaricdə fəaliyyət göstərən mehmanxanalarda, turizm şirkətlərində və beynəlxalq turizm təşkilatlarında və bir sıra uyğun dövlət qurumlarında fəaliyyət göstərə bilərlər.
Ekologiya. Proqramı başa vuran məzunlar Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində, eləcə də bir sıra şirkətlərdə çalışa bilərlər.
 

Magistr təhsil pilləsində

Magistr təhsil pilləsində tələbələr 3 ixtisas üzrə təhsil alırlar:

İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi. 
Ətraf mühitin mühəndis mühafizəsi.
Biznesinin təşkili və idarə edilməsi(turizm və otelçiliyin idarə edilməsi).