Xalq şairi 880 illik bəşəri sərvətdən bəhs edəcəkdir