Disable Preloader

Our motive is to help the poor, helpless and orphan children all over the world.

Latest News

Contact Info

Doktorantura

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktoranturaya təhkim olunan doktorantların ixtisasları
 

   - Maşınlar, avadanlıqlar, proseslər – 3313.02

   - Ətraf mühitin texnologiyası və mühəndisliyi – 3308.01

   - Qida məhsullarının texnologiyası – 3309.01

   - Toxuculuq və yüngül sənaye materiallarının və məhsullarının texnologiyası – 3326.01

   - Müəssisələrin təşkili və idarə olunması –5311.01

   - Sahə iqtisadiyyatı – 5312.01

   - Metrologiya və metroloji təminat – 3336.01

   - Kompyuter qurğuları və texnologiyası – 3304.01

 

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə dissertanturaya təhkim olunan dissertantların ixtisasları

 

   - Toxuculuq və yüngül sənaye materialları­nın və məhsullarının texnologiyası – 3326.01

   - İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri–3337.01  

   - Müəssisələrin təşkili və idarə olunması –5311.01

   - Ətraf mühitin texnologiyası və mühəndisliyi–3308.01

   - Sahə iqtisadiyyatı –5312.01

   - Ümumi iqtisadiyyat – 5308.01

 

Elmlər doktoru proqramı üzrə təhkim olunan dissertantların ixtisasları
 

  - Qida məhsullarının texnologiyası – 3309.01