Ümumi və tətbiqi fizika

Haqqında

Cəfərov Məntiq Bahadur oğlu

Kafedranın professor-müəllim heyəti 
 

Cəfərov Məntiq Bahadur o.,  f.r.e.d., prof. [email protected]

Əliyev Bayram Zeynal o., f.r.e.d., prof. [email protected]

İsmayılov Qabil Məcid o., f.r.e.n., dos. [email protected]

Səmədov Zərdan Səməd o., f.r.e.n., dos. [email protected]

İbrahimov Habil Cavad  o., f.r.e.n., dos. əvəzi [email protected]

Xələfov Zakir Cəbrayıl o., b.m. [email protected]

Kazımova Nurlana Vahid q. ass.
 

Elmi nəşrlər və dərsliklərin sayı
 

360 məqalə

5 dərs vəsaiti

4 dərslik

1 monoqrafiya

10 metodik göstəriş
 

Tədris olunan fənlər
 

Fizika

Fizika-1

Fizika-2

Fizikanın əsasları

Tətbiqi fizika