Disable Preloader

Our motive is to help the poor, helpless and orphan children all over the world.

Latest News

Contact Info

Bakalavr

Bakalavr ixtisasları


   - Metallurgiya mühəndisliyi – 050611
   - Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi – 050623
   - Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi – 050627
   - Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi – 050628
   - Kompyuter mühəndisliyi – 050631
   - Kimya mühəndisliyi – 050641
   - Qida məhsulları mühəndisliyi – 050642 
   - Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi – 050643
   - İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi – 050644  
   - Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi – 050647
   - İnformasiya texnologiyaları – 050655
   - Logistika və nəqliyyat texnologiyası mühəndisliyi – 050658
   - Ekologiya mühəndsiliyi – 050649
   - Şərabçılıq– 050712
   - Mühasibat uçotu və audit – 050402
   - Sənayenin təşkili və idarəolunması – 050405
   - Menecment – 050407
   - Marketinq – 050408
   - Biznesin idarə edilməsi – 050409
   - Dövlət və bələdiyyə  idarəetməsi – 050410
   - Kommersiya– 050411
   - Turizm və otelçilik – 050810
   - Dizayn (Sahələr üzrə) – 050321
   - Mühəndis fizikası
   - Turizm bələdçiliyi
   - Turizm işinin təşkili
   - Ekologiya