Disable Preloader

Our motive is to help the poor, helpless and orphan children all over the world.

Latest News

Contact Info

Elmi tədqiqatlar

Elmi tədqiqatlar

Hazırda UTECA-da aparılan elmi tədqiqatlarınsiyahısı aşağıdakı kimidir

 

Logistik sistem üzrə yüklərin nəql edilməsində nəqliyyat vasitələrinin səmərəli seçilməsinin tədqiqi (Şəmkir Aqropark Logistika Mərkəzi ilə birgə)

Anbarlarda yerinə  yetrilən  logistik əməliyyatların və anbarların effektiv fəaliyyət göstərməsi problemlərinin müəyyənləşdirilməsinin tədqiqi (Şəmkir Aqropark Logistika Mərkəzi ilə birgə)

Kostyumun hissələrinin keyfiyyət xassələrinin yüksəldilməsi üçün resurs qoruyucu texnologiyaların işlənməsi (Bakı tikiş evi, Gəncə Tekstil ASC ilə birgə)

Alunit filizindən gil-torpaq istehsalı texnologiyasının mövcud problemlərinin təhlili (Azəralüminium MMC ilə birgə)

Qaynaq qat sobalarında  alınan alunit tozunun səmərəli istifadə edilməsi vasitələrinin təhlili (Azəralüminium MMC ilə birgə)

Xidmət sahələrində keyfiyyətin idarə olunma sistemlərinin yaradılması metodikasının işlənməsi (Ozon Tibb mərkəzi ilə birgə)