3329a1,2   3329r  3328a1, 2  3328r   3327a1,2   3327r qruplarına aid test sualları.MUvA

“Mühasibat uçotu və audit”

ixtisasından 3329a1,2   3329r  3328a1, 2  3328r   3327a1,2   3327r qruplarına aid test sualları.

___________________________________________________________________________________________________________________________

3329a1,a2qrupuna aid test sualları     | YÜKLƏ!

3329r qrupuna aid test sualları     | YÜKLƏ!

3328a1, a2 qrupuna aid test sualları   | YÜKLƏ!

3328r qrupuna aid test sualları   | YÜKLƏ!

3327a1, a2 qrupuna aid test sualları   | YÜKLƏ!

3327r qrupuna aid test sualları   | YÜKLƏ!

___________________________________________________________________________________________________________________________