3119a1,2,3    3119r  3118a  3318a1,2  qruplarına aid test sualları.BIE

“Biznesin idarə edilməsi”

ixtisasından 3119a1,2,3    3119r  3118a  3318a1,2  qruplarına aid test sualları.

___________________________________________________________________________________________________________________________

3119a1,a2 ,a3 qrupuna aid test sualları     | YÜKLƏ!

3119r qrupuna aid test sualları     | YÜKLƏ!

3118a qrupuna aid test sualları   | YÜKLƏ!

3318a1, a2 qrupuna aid test sualları   | YÜKLƏ!

___________________________________________________________________________________________________________________________