3219a   3218a   3218r   3217a1, a2  qruplarına aid test sualları. STvIO

“Sənayenin təşkili və idarə olunması”

ixtisasından 3219a   3218a   3218r   3217a1, a2  qruplarına aid test sualları.

___________________________________________________________________________________________________________________________

3219a qrupuna aid test sualları     | YÜKLƏ!

3218a qrupuna aid test sualları   | YÜKLƏ!

3218r qrupuna aid test sualları   | YÜKLƏ!

3217a1, a2 qrupuna aid test sualları   | YÜKLƏ!

___________________________________________________________________________________________________________________________