1419a1,2,3    1418a1,2     1418r     1417a  qrupuna aid test sualları. ÇMTM

“Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi”

ixtisasından  1419a1,2,3    1418a1,2     1418r     1417a  qrupuna aid test sualları.

___________________________________________________________________________________________________________________________

1319 A1,2 qrupuna aid test sualları     | YÜKLƏ!

1319 R qrupuna aid test sualları     | YÜKLƏ!

1318 A1,2 qrupuna aid test sualları     | YÜKLƏ!

1417 A qrupuna aid test sualları     | YÜKLƏ!

___________________________________________________________________________________________________________________________