1229a1,2,3,4   1229r   1228a1,2   1228r   1227a  qruplarına aid test sualları. NDvİTM

“Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi”

ixtisasından 1229a1,2,3,4   1229r   1228a1,2   1228r   1227a  qruplarına aid test sualları.

___________________________________________________________________________________________________________________________

1229a1,2,3,4 qruplarına aid test sualları     | YÜKLƏ!

1229r qrupuna aid test sualları     | YÜKLƏ!

1228a1,2 qruplarına aid test sualları     | YÜKLƏ!

1228r qrupuna aid test sualları     | YÜKLƏ!

1227a qrupuna aid test sualları     | YÜKLƏ!

___________________________________________________________________________________________________________________________