4117a qrupuna aid test sualları.

“Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi” 

ixtisasından 4117a qrupuna aid test sualları.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Fənn: ARK və hüququn əsasları     | YÜKLƏ!

Fənn: Elektrik maşınlarının əsasları     | YÜKLƏ!

Fənn: Lokal idarəetmə sistemləri     | YÜKLƏ!

Fənn:  Mikroprosessorlu idarəetmə sistemləri     | YÜKLƏ!

Fənn: Mühəndis iqtisadiyyatı     | YÜKLƏ!

Fənn: Sənaye avtomatlaşdırılması -1     | YÜKLƏ! 

___________________________________________________________________________________________________________________________