4118a qrupuna aid test sualları.

“Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi” 

ixtisasından 4118a qrupuna aid test sualları.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Fənn: Elektroenergetikanın əsasları     | YÜKLƏ!

Fənn: Elektronikanın əsasları     | YÜKLƏ!

Fənn: Fəlsəfə     | YÜKLƏ!

Fənn:  Kommunikasiya və Bussistemin əsasları     | YÜKLƏ!

Fənn: Obyektlərin modelləşdirilməsi     | YÜKLƏ!

Fənn: Tənzimləmə texnikası     | YÜKLƏ! 

___________________________________________________________________________________________________________________________