4119a qrupuna aid test sualları.

“Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi” 

ixtisasından 4119a qrupuna aid test sualları.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Fənn: Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti     | YÜKLƏ!

Fənn: Elektrotexnikanın əsasları-1     | YÜKLƏ!

Fənn: Fizika-2     | YÜKLƏ!

Fənn: Multikulturualizmə giriş     | YÜKLƏ!

Fənn:  Riyaziyyat-2     | YÜKLƏ!

Fənn: Texniki informatika     | YÜKLƏ!

Fənn: İngilis dili - 2     | YÜKLƏ! 

___________________________________________________________________________________________________________________________