4328r qrupuna aid test sualları.

“Kommersiya” 

ixtisasından 4328r qrupuna aid test sualları.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Fənn: Audit (RUS)     | YÜKLƏ!

Fənn: Azərbaycan iqtisadiyyatı (RUS)     | YÜKLƏ!

Fənn: Kommersiya hüququ (RUS)     | YÜKLƏ!

Fənn:  Kommersiya müəssisələrinin idarə edilməsi (RUS)     | YÜKLƏ!

Fənn: Reklam işinin təşkili və idarəedilməsi (RUS)     | YÜKLƏ!

Fənn: İnsan resurslarının idarə edilməsi (RUS)     | YÜKLƏ! 

___________________________________________________________________________________________________________________________