4328a1,2 qruplarına aid test sualları.

“Kommersiya” 

ixtisasından 4328a1,2 qruplarına aid test sualları.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Fənn: Audit     | YÜKLƏ!

Fənn: Azərbaycan iqtisadiyyatı     | YÜKLƏ!

Fənn: Kommersiya hüququ     | YÜKLƏ!

Fənn:  Kommersiya müəssisələrinin idarə edilməsi     | YÜKLƏ!

Fənn: Reklam işinin təşkili və idarəedilməsi     | YÜKLƏ!

Fənn: İnsan resurslarının idarə edilməsi     | YÜKLƏ! 

___________________________________________________________________________________________________________________________