4137a qrupuna aid test sualları.

“İnformasiya texnologiyaları” 

ixtisasından 4137a qrupuna aid test sualları.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Fənn: Hesablama təcrübələri     | YÜKLƏ!

Fənn: Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi     | YÜKLƏ!

Fənn: Komputer sistemlərində əməliyyatların tədqiqi     | YÜKLƏ!

Fənn:  Menecmentin əsasları     | YÜKLƏ!

Fənn: İnformasiya texnologiyalarında modelləşmə     | YÜKLƏ!

Fənn: İnsan-maşın interfeysi     | YÜKLƏ! 

___________________________________________________________________________________________________________________________