4138a qrupuna aid test sualları.

“İnformasiya texnologiyaları” 

ixtisasından 4138a qrupuna aid test sualları.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Fənn: Elektronikanın əsasları     | YÜKLƏ!

Fənn: Komputer qrafikası     | YÜKLƏ!

Fənn: Komputer şəbəkələrinin proqram təminatı     | YÜKLƏ!

Fənn:  Multikulturualizmə giriş     | YÜKLƏ!

Fənn: Verilənlər bazasının əsasları     | YÜKLƏ!

Fənn: İnformasiya təhlükəsizliyi texnologiyaları     | YÜKLƏ! 

___________________________________________________________________________________________________________________________