4139a qrupuna aid test sualları.

“İnformasiya texnologiyaları” 

ixtisasından 4139a qrupuna aid test sualları.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Fənn: Azərbaycan tarixi     | YÜKLƏ!

Fənn: Komputer şəbəkələri     | YÜKLƏ!

Fənn:  Proqramlaşdırmanın əsasları-1     | YÜKLƏ!

Fənn: Riyaziyyat-2     | YÜKLƏ!

Fənn: İngilis dili - 2     | YÜKLƏ! 

___________________________________________________________________________________________________________________________