4217a qrupuna aid test sualları.

“Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi” 

ixtisasından 4217a qrupuna aid test sualları.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Fənn: Elektrik qida qurğuları     | YÜKLƏ!

Fənn: Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi     | YÜKLƏ!

Fənn: Kommutasiya sistemləri     | YÜKLƏ!

Fənn:  Mikroprosessorlu sistemlər     | YÜKLƏ!

Fənn: Mülki müdafiə     | YÜKLƏ!

Fənn: Sxemotexnikanın əsasları     | YÜKLƏ! 

___________________________________________________________________________________________________________________________