4219a qrupuna aid test sualları.

“Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi” 

ixtisasından 4219a qrupuna aid test sualları.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Fənn: Azərbaycan-dili və nitq mədəniyyəti     | YÜKLƏ!

Fənn: Fizika-2     | YÜKLƏ!

Fənn: Hüququn əsasları və ARK     | YÜKLƏ!

Fənn:  Riyaziyyat-2     | YÜKLƏ!

Fənn: İnformasiya nəzəriyyəsi və kodlama     | YÜKLƏ!

Fənn: İngilis dili - 2     | YÜKLƏ! 

___________________________________________________________________________________________________________________________