4318a qrupuna aid test sualları.

“Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi” 

ixtisasından 4318a qrupuna aid test sualları.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Fənn: Dövlət qulluğu     | YÜKLƏ!

Fənn: Ekonometrika     | YÜKLƏ!

Fənn: Maliyyə     | YÜKLƏ!

Fənn:  Menecmentçıxarılması (RUS)     | YÜKLƏ!

Fənn: Mülki müdafiə     | YÜKLƏ!

Fənn: Statistika     | YÜKLƏ! 

___________________________________________________________________________________________________________________________