4319a qrupuna aid test sualları.

“Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi” 

ixtisasından 4319a qrupuna aid test sualları.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Fənn: Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika     | YÜKLƏ!

Fənn: Fəlsəfə     | YÜKLƏ!

Fənn: Mikroiqtisadiyyat     | YÜKLƏ!

Fənn:  İngilis dil-2çıxarılması (RUS)     | YÜKLƏ!

Fənn: İqtisadi informatika     | YÜKLƏ!

Fənn: İşgüzar yazışmalar     | YÜKLƏ! 

___________________________________________________________________________________________________________________________