4227r qrupuna aid test sualları.

“Kompüter mühəndisliyi” 

ixtisasından 4227r qrupuna aid test sualları.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Fənn: Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (RUS)     | YÜKLƏ!

Fənn: Kompüter sistemlərində informasiya təminatı (RUS)     | YÜKLƏ!

Fənn: Kompüter sxemotexnikası və mikroprosessor sistemləri (RUS)     | YÜKLƏ!

Fənn:  Verilənlərin və biliklərin çıxarılması (RUS)     | YÜKLƏ!

Fənn: İntellektual sistemlər (RUS)     | YÜKLƏ!

Fənn: Əməliyyatların tədqiqi (RUS)     | YÜKLƏ! 

___________________________________________________________________________________________________________________________