4228r qrupuna aid test sualları.

“Kompüter mühəndisliyi” 

ixtisasından 4228r qrupuna aid test sualları.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Fənn: Fəlsəfə (RUS)     | YÜKLƏ!

Fənn: Komputer şəbəkələri (RUS)     | YÜKLƏ!

Fənn: Komputerin tətbiqi nəzəriyyəsinin əsasları (RUS)     | YÜKLƏ!

Fənn:  Obyektlərin modelləşdirilməsi (RUS)     | YÜKLƏ!

Fənn: Sistemli analiz və komputerdə modelləşmə (RUS)      | YÜKLƏ!

Fənn: Web proqramlaşdırılması və layihələndirilməsi (RUS)     | YÜKLƏ! 

___________________________________________________________________________________________________________________________