4228a1,2 qruplarına aid test sualları.

“Kompüter mühəndisliyi” 

ixtisasından 4228a1,2 qruplarına aid test sualları.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Fənn: Fəlsəfə     | YÜKLƏ!

Fənn: Komputer şəbəkələri     | YÜKLƏ!

Fənn: Komputerin tətbiqi nəzəriyyəsinin əsasları     | YÜKLƏ!

Fənn:  Obyektlərin modelləşdirilməsi     | YÜKLƏ!

Fənn: Sistemli analiz və komputerdə modelləşmə     | YÜKLƏ!

Fənn: Web proqramlaşdırılması və layihələndirilməsi     | YÜKLƏ! 

___________________________________________________________________________________________________________________________