2117a qrupuna aid test sualları.

“Qida məhsullarının mühəndisliyi” 

ixtisasından 2117a qrupuna aid test sualları.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Fənn: Biotexnologiya     | YÜKLƏ!

Fənn: Qida məhsullarının soyudulma texnologiyası     | YÜKLƏ!

Fənn: Qida sənayesi müəssisələrinin texnoloji layihəlndirilməsi     | YÜKLƏ!

Fənn:  Qida sənayesi müəssisəsinin istehsalının təşkili     | YÜKLƏ!

Fənn: Sahə müəssisələrinin avadanlıqları     | YÜKLƏ!

Fənn: Xam.və hazır məh.key. tex. kim. nəz     | YÜKLƏ! 

___________________________________________________________________________________________________________________________