2119a qrupuna aid test sualları.

“Qida məhsullarının mühəndisliyi” 

ixtisasından 2119a qrupuna aid test sualları.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Fənn: Multikulturalizmə giriş     | YÜKLƏ!

Fənn: Riyaziyyat -2     | YÜKLƏ!

Fənn: Kimya-2     | YÜKLƏ!

Fənn:  Fizika-2     | YÜKLƏ!

Fənn: Xarici dili-2 (İngilis dili)     | YÜKLƏ!

Fənn: Azərbaycan tarixi     | YÜKLƏ! 

___________________________________________________________________________________________________________________________