2127a qrupuna aid test sualları.

“İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi”

ixtisasından 2128r qrupuna aid test sualları.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Fənn: Bank isi     | YÜKLƏ!

Fənn: Isehlak mallarının estetikası     | YÜKLƏ!

Fənn: Yeyinti məhsullarının soyudulma texnologiyası     | YÜKLƏ!

Fənn: İstehlak mallarının ekspert qiymətləndirməsi     | YÜKLƏ!

Fənn: Ərzaq mallarının  ticarətinin  təşkili     | YÜKLƏ!

Fənn: Ərzaq mallarının ekspertizası     | YÜKLƏ!

___________________________________________________________________________________________________________________________