2128r qrupuna aid test sualları.

“İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi”

ixtisasından 2128r qrupuna aid test sualları.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Fənn: Fəlsəfə     | YÜKLƏ!

Fənn: Istehlak mall. ekspertizasnın nəzəri əsasları     | YÜKLƏ!

Fənn: Malların eyniləşdirilməsi və saxtalaşdırılması     | YÜKLƏ!

Fənn: Yeyinti xammallarının əmtəəşunaslığı və anatomiyasi     | YÜKLƏ!

Fənn: İstehlak mallarının istehsalinin ümumi texnologiyası     | YÜKLƏ!

Fənn: İşgüzar yazışmalar     | YÜKLƏ!

___________________________________________________________________________________________________________________________