2129r qrupuna aid test sualları.

“İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi”

ixtisasından 2129a1,2,3 qruplarına aid test sualları.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Fənn: FİZİKA-2     | YÜKLƏ!

Fənn: İqtisadiyyat     | YÜKLƏ!

Fənn: Kimya-2     | YÜKLƏ!

Fənn:  Riyaziyyat -2     | YÜKLƏ!

Fənn: Xarici dili-2 (İngilis dili)     | YÜKLƏ!

___________________________________________________________________________________________________________________________