1239a və 1238a qruplarına aid test sualları. LvNTM

“Logistika və nəqliyyat texnologiyası mühəndisliyi”

ixtisasından 1239a və 1238a qruplarına aid test sualları.

___________________________________________________________________________________________________________________________

1239a qrupuna aid test sualları     | YÜKLƏ!

1238a qrupuna aid test sualları   | YÜKLƏ!

___________________________________________________________________________________________________________________________