Bakalavr

Bakalavr ixtisasları

 • Metallurgiya mühəndisliyi – 050611
 • Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi – 050623
 • Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi – 050627
 • Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi – 050628
 • Kompyuter mühəndisliyi – 050631
 • Kimya mühəndisliyi – 050641
 • Qida məhsulları mühəndisliyi – 050642
 • Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi – 050643
 • İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi – 050644
 • Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi – 050647
 • İnformasiya texnologiyaları – 050655
 • Logistika və nəqliyyat texnologiyası mühəndisliyi – 050658
 • Ekologiya mühəndsiliyi – 050649
 • Şərabçılıq– 050712
 • Mühasibat uçotu və audit – 050402
 • Sənayenin təşkili və idarəolunması – 050405
 • Menecment – 050407
 • Marketinq – 050408
 • Biznesin idarə edilməsi – 050409
 • Dövlət və bələdiyyə  idarəetməsi – 050410
 • Kommersiya– 050411
 • Turizm və otelçilik – 050810
 • Dizayn (Sahələr üzrə) – 050321
 • Mühəndis fizikası
 • Turizm bələdçiliyi
 • Turizm işinin təşkili
 • Ekologiya