Magistr

Magistr ixtisasları

 • Dizayn – 060321
 • İqtisadiyyat – 060404
 • Sənayenin təşkili və idarə edilməsi – 060405
 • Menecment – 060407
 • Marketinq – 060408
 • Biznesin idarə edilməsi – 060409
 • Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi – 060410
 • Maşın mühəndisliyi – 060612
 • Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi – 060623
 • Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi – 060625
 • Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi – 060627
 • Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi – 060628
 • Kompyuter mühəndisliyi – 060631
 • İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi– 060632
 • Kimya mühəndisliyi – 060641
 • Qida məhsullarının mühəndisliyi – 060642
 • Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi –060643
 • İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi –060644
 • Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi – 060647
 • Ekologiya mühəndisliyi – 060649
 • Turizm və otelçilik – 060803