Maşın mühəndisliyi və logistika

Əliyev Şakir Hüseynqulu

kafedra müdiri

(022) 257 07 09

[email protected]

Kafedranın professor-müəllim heyəti

 • Əliyev Şakir Hüseynqulu oğlu  t.f.d.  dos.  [email protected]
 • Məlikov Əhməd Qulu oğlu prov.əv., t.e.d. prov.əv.,
 • Hacıyev Tofiq Məmməd oğlu dos.
 • Quliyev Şahin Məmməd oğlu dos.
 • Vəliyev Fərhad Adil oğlu  t.f.d.  dos.  [email protected]
 • Orucov Fəxrəddin Orucqulu oğlu  t.f.d. dos.  [email protected]
 • Əliyev Surxay Hüseynqulu oğlu  t.f.d.  dos.  [email protected]
 • Məmmədova Qalibə Rza qızı  t.f.d.  dos.əvəzi  [email protected]
 • Əsgərov Namiq Rıza oğlu dos.
 • Verdiyev Bəhrəm Zülfi oğlu dos.
 • Şükürov Rizvan Eyvaz oğlu dos.əv.,t.f.d
 • Hüseyinzadə Həcər Siyavuş qızı dos.əv.,t.f.d
 • Rzayeva Rəsmiyə Aslan qızı baş müəllim t.f.d
 • Əsgərova Afət Abbas qızı ass.t.f.d
 • Orucov Arif Əli oğlu  b.m.  [email protected]
 • Nəsibov Leysan Bəhlul oğlu  b.m.  [email protected]
 • Qədimov İlham Oqtay oğlu   b.m.
 • Həsənova Könül Rasim qızı  ass.  doktorant   [email protected]
 • Babayeva Elmira Natiq qızı b.m.
 • Hümbətov Yusif Mustafa oğlu b.m
 • Əlizadə Akif Əskər oğlu b.m
 • V. Natiq Qulam oğlu b.m
 • Məmmədova Xəyalə Mürsəl qızı assistent
 • Quliyev Sədir Saday oğlu  ass  doktorant  [email protected]
 • Rəhimova Fəridə Ceyhun qızı assistent
 • Qəzənfərli Nicat Elxan oğlu  ass.  doktorant  [email protected] 
 • Cəfərova Aygün Vahid qızı assistent
 • Arif Şamil oğlu assistent
 • Məmmədyarov Turxan Azad oğlu assistent

Elmi nəşrlər və dərsliklərin sayı

51 məqalə
3 dərs vəsaiti


 Tədris olunan fənlər

 • Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi (bakalavr pilləsi)
 • Maşın istehsalı texnologiyasının əsasları 1
 • Maşın istehsalı texnologiyasının əsasları 2
 • Maşın hissələri və konstruksiya etmənin əsasları 1
 • Maşın hissələri və konstruksiya etmənin əsasları  2
 • Emal üsulları və alətlər 1
 • Emal üsulları və alətlər 2
 • Maşınqayırmada keyfiyyətin normallaşdırılması
 • Maşınqayırma müəssələrinin nəqliyyat avadanlıqları
 • Maşınqayırmada texnoloji proseslərin layihələndirilməsi
 • Metal kəsən dəzgahlar
 • Texnoloji proseslərin avtomatik layihələndirmə sistemləri
 • Tərtibatların layihələndirilməsi
 • Mexaniki sex sahələrinin layihələndirilməsi
 • Maşın hissələrinin etibarlılığı və bərpa texnologiyası
 • Təcrübələr
 • Yekun dövlət attestasiyası
 • Nəqliyyat vasitələrinin konustruksiyasının əsasları
 • Nəqliyyatın iqtisadi coğrafiyası
 • Daşımaların təşkili və menecment
 • Nəqliyyatın yükləmə - boşaltma vasitələri
 • Nəqliyyat logistikası
 • Vahid nəqliyyat sistemləri
 • Nəqliyyat ekspedisiya işlərinin təşkili
 • Nəqliyyatda servis işlərinin təşkili
 • Beynəlxalq multimodal daşımalar
 • Avtomobil yük daşımaları
 • Avtomobil sərnişin daşımalar
 • Nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsizliyi
 • Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi
 • Nəqliyyatın güc qurğuları
 • Nəqliyyatda kommersiya işi
 • Daşımaların sığortası
 • Yükşünaslıq
 • Nəqliyyat mühərrikləri, avtomobil və traktorlar
 • Avtomobil yolları
 • Təkərli maşınların istismar xüsusiyyətləri nəzəriyyəsi və hesabı
 • Təcrübələr
 • Yekun dövlət attestasiyası

 • Maşın mühəndisliyinin müasir problemləri (magistr pilləsi)
 • Maşınqayırma elminin tarixi və metodologiyası
 • Maşın mühəndisliyi üzrə tədqiqat işinin üsul və vasitələri
 • Elmi tədqiqat işinin əsasları
 • Texnoloji proseslərin ölçü analizi
 • Texnoloji proseslərin dinamikası
 • Texnoloji proseslərin optimallaşdırılması
 • Mütərəqqi maşınqayırma texnologiyası
 • Texnoloji proseslərin modelləşdirilməsi
 • Maşınqayırmada kontakt sərtliyinin tədqiqi
 • Maşınqayırmada sahə texnologiyası
 • Robotlaşdırma prinsipləri və tətbiq sahələri
 • Texnoloji proseslərin sistem analizi
 • Elmi – tədqiqat təcrübəsi
 • Elmi –pedaqoji təcrübə
 • Dissertasiya işinin hazırlanması və yekun attestasiya
 • Nəqliyyatda daşımalar və idarəetmənin təşkili elminin müasir problemləri
 • Nəqliyyatda daşımalar və idarəetmənin təşkili elminin tarixi və metodologiyası
 • Elmi tədqiqatişinin əsasları
 • Nəqliyyatda daşımalar və idarəetmənin təşkili üzrə tədqiqat işinin üsul və vasitələri
 • Təkərli maşınların hərəkət nəzəriyyəsi
 • Nəqliyyat prosesləri və sistemlərinə nəzarət
 • Avtomobil nəqliyyatının xüsusiləşmiş hərəkət tərkibləri və yükləmə - boşaltma vasitələri
 • Avtomobil sərnişin daşımalarının təşkili və idarəedilməsi
 • Avtomobil yükdaşımalarının təşkili və idarəedilməsi
 • Nəqliyyat sistemlərinin kompleks istismarı
 • Nəqliyyatda daşımaların dinamikası və statikası
 • Avtomobil daşımalarında kommersiya fəaliyyəti
 • Yol şəraiti və hərəkətin təhlükəsizliyi
 • Elmi pedaqoji təcrübə
 • Elmi – tədqiqat təcrübəsi
 • Dissertasiya işinin hazırlanması və yekun attestasiya

 

 

Rektora müraciət

Rektora müraciət yaza bilərsiniz.

ELANLAR

Kadr hazırlığı

Bakalavr təhsil pilləsində 

Maşın mühəndisliyi. Maşın mühəndisliyi ixtisasını öyrənən tələbələr təhsil zamanı avadanlıqların modelləşdirməsini, mexanizm və maşınların, hesablama maşınlarının nəzəriyyəsini, nəzəri mexanika elmini, texniki sənədləşmənin yerinə yetirilməsini öyrənirlər. Bundan əlavə tələbələr maşınları təmir etmək, onların sıradan çıxmasının səbəbini araşdırmaq, maşın və mexanizmlərin konstruksiyasının davamlılığını yoxlamaq, istismara buraxılması və sınaqdan keçirilməsi üçün icazə sənədlərinin tərtib edilməsini və.s. öyrənirlər. Bu ixtisası bitirən tələbələr nəqliyyat şirkətlərində, elmi-tədqiqat mərkəzlərində, inşaat şirkətlərində, sənaye müəssisələrində, hərbi sahədə, aviasiyada və digər sahələrdə çalışa bilər.

Nəqliyyatda daşınmaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi. Nəqliyyatda daşınmaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr daşınmaları optimizə etməyi, nəqliyyat vasitələrinin hərəkət rejimi və şərtlərini öyrənir, nəqliyyat daşınmalarında marşrutlar üzrə ixtisaslaşmalar. Bu ixtisas üzrə təhsilini başa vuran tələbələr loqistika ilə məşğul olan şirkətlərdə, nəqliyyat müəssisələrində, elmi-tədqiqat institutlarında, layihə təşkilatlarında çalışa bilər, yol hərəkəti təhlükəsizliyi mühəndisliyi, dispetçer, dövlət inspektoru, kafedrada müəllim və s. kimi fəaliyyət göstərə bilərlər.

Magistr təhsil pilləsində 

Maşın mühəndisliyi. Maşın mühəndisliyi ixtisasını öyrənən tələbələr təhsil zamanı avadanlıqların modelləşdirilməsini, mexanizm və maşınların, hesablamahesablama maşınlarının nəzəriyyəsini, nəzəri mexanika elmini, texniki sənədləşmənin yerinə yetirilməsini öyrənirlər. Bundan əlavə tələbələr maşınları təmir etmək, onların sıradan çıxmasının səbəbini araşdırmaq, maşın və mexanizmlərin konstruksiyasının davamlılığını yoxlamaq, istismara buraxılması və sınaqdan keçirilməsi üçün icazə sənədlərinin tərtib edilməsini və.s. öyrənirlər. Bu ixtisası bitirən tələbələr nəqliyyat şirkətlərində, elmi-tədqiqat mərkəzlərində, inşaat şirkətlərində, sənaye müəssisələrində, hərbi sahədə, aviasiyada və digər sahələrdə çalışa bilər.

Nəqliyyatda daşınmaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi. Nəqliyyatda daşınmaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr daşınmaları optimizə etməyi, nəqliyyat vasitələrinin hərəkət rejimi və şərtlərini öyrənir, nəqliyyat daşınmalarında marşrutlar üzrə ixtisaslaşmalar. Bu ixtisas üzrə təhsilini başa vuran tələbələr loqistika ilə məşğul olan şirkətlərdə, nəqliyyat müəssisələrində, elmi-tədqiqat institutlarında, layihə təşkilatlarında çalışa bilər, yol hərəkəti təhlükəsizliyi mühəndisliyi, dispetçer, dövlət inspektoru, kafedrada müəllim və s. kimi fəaliyyət göstərə bilərlər.