Turizm Sənayesinin Təşkili və Ekologiya

Hümbətov Yusif  Əbülfət oğlu

Kafedra müdiri

(022)2672075

[email protected]

Kafedranın professor-müəllim heyəti

 • Hümbətov Yusif  Əbülfət oğlu i.ü.f.d,dosent [email protected]
 • Xusayinova İradə Yunis qızı  b.m. i.xusayinova@ uteca.edu.az
 • Davudov Namiq Kamal oğlu dos.
 • Kəsəmənli Elmira Yusub qızı dos. [email protected] 
 • Qəhrəmanova Yeganə Müzəffər qızı y.qаhrаmanova@ uteca.edu.az
 • Həsənova Rahilə Yunis qızı b.m. r.hаsаnova@ uteca.edu.az
 • Musayev Fizuli Məmmədəli oğlu  b.m.  f.musayev@ uteca.edu.az
 • Xəlilova Lamiyə Şahəli qızı  ass.  l.xalilova@ uteca.edu.az
 • Zeynalov Camal Səməndər oğlu i.ü.f.d,dosent
 • Qapaqov Vüqar Faiq oğlu  dos.əv. [email protected]
 • İsgəndərov Fərman Alısgəndər oğlu i.ü.f.d,dosent
 • Əliyev Nazim Fərman oğlu t.ü.f.d, dosent
 • Məmmədli Zeynəb Tahir qızı b.m [email protected]
 • Həsənova Aygun Aydın qızı assistent
 • Novruzova Gülşən Qurban qızı assistent
 • Həsənova Səbinə Namik qızı assistent
 • Qurbanova Aytac Ramazan qızı assistent
 • Həsənova Adilə Şəmsur qızı assistent
 • Əsədova Gülnarə Asib qızı assistent [email protected]
 • Həsənova Türanə Həsən qızı assistent
 • Xəlilova Ramidə Fərrux qızı assistent
 • Məmmədova Yeganə Abuzır qızı assistent
 • Yusifova Minarə Cəbrayıl qızı
 • Əliyeva İmmi Mahir qızı assistent

Elmi nəşrlər və dərsliklərin sayı

 • 180 Məqalə (yerli)
 • 40 məqalə (beynəlxalq)
 • 10 dərs vəsaiti
 • 2 monoqrafiya (son 5 ildə)
 • 6 metodiki göstəriş

Tədris olunan fənlər

 • Turizm fəaliyyətinin hüquqi əsasları (bakalavr pilləsi)
 • Turizmdə nəqliyyat xidməti
 • Turizmin əsasları
 • Turizm coğrafiyası
 • Azərbaycan coğrafiyası
 • Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi
 • Mülki müdafiə
 • Destinasiyaların idarə edilməsi 
 • Beynəlxalq turizm cografiyası 
 • Servis fəaliyyəti 
 • Turizm marşurutları və ekskursiya işinin təşkili 
 • Peşə etikası və etiketi 
 • Ətraf mühitin iqtisadiyyatı 
 • Gigiyenanın  əsasları 
 •  Məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsi
 • Qeyri- neft sənayesinin iqtisadiyyatı
 • Sənayedə investisiya və innovasiya fəaliyyəti
 • Mehmanxana fəaliyyətinin texnologiyası
 • Turizmin iqtisadiyyatı
 • Turizmdə marketinq və markerinq araşdırmaları
 • Bronlaşdırma sistemləri
 • Otel menecmenti
 • Otellerdə konqres və sərgilərin təşkili
 • Maliyyə və invesissytalar
 • Şərabın iqtisadiyyatı
 • Turizmə giriş
 • Turizm hüququ
 • Turizm təşkilatları və işgüzar turizm
 • Ətraf mühitin iqtisadiyyatı
 • Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi
 • Turizm nəqliyyat xidməti
 • Səyahət agentlikləri və turoperatorluq
 • Gigiyenanın əsasları
 • Turizmdə informasiya texnologiyaları
 • İnsan resurslarının idarə olunması 

 • Müəssisə iqtisadiyyatının idarə edilməsi (magistr pilləsi)
 • Xidmət (maliyyə və bank) sahələri işinin təşkili 
 • Müəssisənin maliyyə təhlükəsizliyi 
 • Tədqiqat metodları 
 • Sənayenin təşkili və idarə edilməsinin müasir problemləri 
 • Xarici-iqtisadi əlaqələrin inkişaf perspektivləri
 • Azərbaycan makro iqtisadiyyatının idarə edilməsi
 • Müasir innovasiya siyasəti
 • Sənaye müəssisələrinin yerləşdirilməsinin  regional problemləri
 • Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf perspektivləri
 • Qeyri-neft sənayesinin inkişaf problemləri
 • Qeyri-neft sənayesinin inkişaf problemləri
 • Sənaye müəssisələrinin yerləşdirilməsinin  regional problemləri

 

 

 

Rektora müraciət

Rektora müraciət yaza bilərsiniz.

ELANLAR

Kadr hazırlığı

Bakalavr təhsil pilləsində

Bakalavr təhsil pilləsində tələbələr 5 ixtisas üzrə təhsil alırlar:
T
urizm və otelçilik  üzrə mütəxəssis. Proqramı müvəffəqiyyətlə bitirən məzunlar turizm müəssisələrində, turagentliklərdə, otellərdə, milli parklarda, qoruqlarda və s. sahələrdə fəaliyyət göstərə bilərlər.
Turizm bələdçiliyi. Bu ixtisas üzrə təhsil alan tələbələr yerli və xarici turizm təşkilatlarında, səyahət agentliklərində və bir sıra uyğun təyinatları dövlət qurumlarında çalışa bilərlər.
Turizm işinin təşkili. Bu ixtisasın məzunları ölkəmizdə və xaricdə fəaliyyət göstərən mehmanxanalarda, turizm şirkətlərində və beynəlxalq turizm təşkilatlarında və bir sıra uyğun dövlət qurumlarında fəaliyyət göstərə bilərlər.
Ekologiya.
Proqramı başa vuran məzunlar Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində, eləcə də bir sıra şirkətlərdə çalışa bilərlər.
Ekologiya mühəndisliyi.

Magistr təhsil pilləsində

Magistr təhsil pilləsində tələbələr 3 ixtisas üzrə təhsil alırlar:
İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyat və idarə edilməsi. 
Ətraf mühitin mühəndis mühafizəsi.
Biznesinin təşkili və idarə edilməsi(turizm və otelçiliyin idarə edilməsi).