Yüngül sənaye mühəndisliyi və Dizayn

Mirzəyev Tofiq Hacı oğlu

Kafedra müdiri

(022)257 04 99

[email protected]

       Kafedranın professor-müəllim heyəti

 

       Elmi nəşrlər və dərsliklərin sayı

  • Elmi jurnallarda dərc olunan  məqalələr –25 
  • Dərslik – 2 
  • Dərs vəsaiti– 7 
  • Fənn proqramı – 28 
  • Metodik vəsait – 14
  • İxtiraya patent –1 
  • Monoqrafiya – 1 

 

       Tədris olunan fənlər

  • Material, texnika və texnologiyası (bakalavr pilləsi)
  • İstehlak mallarının gigiyenası
  • İstehsalın texnoloji əsasları 1,2
  • Xalq istehlakı mallarının materialşünaslığı
  • İncəsənət və dizayn tarixi 1,2,3
  • Layihə qrafikası vərəngli kompozisiya 1,2
  • Maketləşdirmə
  • Konstruktivləşdirmənin əsasları 1,2
  • Erqonomika
  • Dizaynın əsasları 1,2
  • İnformatika və kompüter qrafikası 1,2
  • Rəsm 1,2,3,4
  • Rəngkarlıq 1,2,3
  • Portfolio (layihə prezentasiyasına hazırlıq)
  • Geyimin gigienası
  • İstehlak mallarının gigiyenası
  • Gigiyenanın əsasları
  • Sənətşünaslıq
  • Kostyumun kompozisiyası
  • Reklamın dizaynı
  • Parçaların bədii tərtibatı
  • Fərdi hazırlanan məmulatların bədii tərtibatı
  • Bədii qrafika
  • Geyim dizaynında konstruksiyalaşdırma
  • Tekstil və yüngül sənaye məmulatlarının aksessuarlarının kompozisiyası
  • Kütləvi istehsal olunan geyim məmulatlarının bədii layihələndirilməsi
  • Geyimlərin bədii modelləşdirilməsi
  • Materialşünaslıq
  • Toxuculuq materiallarının texnologiyası
  • Texnoloji proseslərin idarə edilməsi
  • Sahə müəssisələrinin layihələndirilməsi
  • Xammal və məhsulun keyfiyyətinə nəzarət
  • Geyimlərin konstruksiya edilməsi
  • Toxuculuğun texnologiyası 1,2
  • Tikiş məmulatlarının texnologiyası 1,2
  • Trikotajın texnologiyası1,2
  • Göndən olan məmulatların texnologiyası
  • İstehlak mallarının gigiyenası
  • Göndən olan məmulatların konstruksiya edilməsi 1,2
  • Konstruksiya materiallarının texnologiyası
  • Tikiş məmulatlarına qoyulan təlabatlar
  • Tətbiqi antrapologiyanın əsasları
  • Göndən olan məmulatların kompozisiyası
  • Geyim və göndən olan məmulatların gigienası
  • Parçaların quruluşu və layihələndirilməsi
  • Toxuculuq materiallarına qoyulan təlabatlar
  • Toxuculuq materiallarının kimyəvi texnologiyası
  • Parça və hazır malların bədii layihələndirilməsi
  • Verilmiş formada trikotaj hörülməsi və maşınların iş prosesləri
  • ALS- elementləri ilə geyimlərin konstruksiya edilməsi
  • Gigienanın əsasları (geyimlərin gigiyenası)
  • Materialların əmtəəşünaslığı
  • İstehlak mallarının estetikası
  • Plastik kütlə və kimyəvi rəngsaz mallarının ekspertizası
  • Yüngül sənayedə istehsalın texnoloji əsasları
  • Gigienanın əsasları (xalq istehlakı mallarının gigiyenası)
  • Tekstil və yüngül sənaye məmulatlarının texnologiyası
  • İstehsalın texnoloji əsasları yüngül sənaye üzrə﴿
  • Qeyri-ərzaq mallarının ekspertizası üzrə tədqiqat işinin  üsul və vasitələri
  • Tikili malların  keyfiyyət ekspertizası
  • Tekstil məmulatlarının keyfiyyət ekspertizası
  • Plastik materiallardan olan əmtəəlik malların keyfiyyət ekspertizası
  • Dizayn sənətinin müasir prolemləri
  • Dizaynın  fəaliyyət  sahələri
  • Dizayn  yaradıcılıq  prinsipləri
  • Dizayn  nəzəriyyəsi
  • Tekstil məmulatları səthində bədii tərtibat  və  işləmələr
  • Yüngül sənayedə mühəndis və dizayn layihələndirmə prinsipləri
  • Məmulatların  layihələndirilməsində dizayn  metodikaları
  • Azərbaycanda dekorativ tətbiqi sənət
  • Dünya incəsənətində bədii stilistik istiqamətlər
  • Müasir dövrün bədii-estetik cərəyanları
  • İstehlak  mallarının ekspertizası və marketinqi elminin müasir problemləri
  • İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi elminin tarixi və metodologiyası
  • Elmi tədqiqat işinin əsasları
  • Qeyri ərzaq mallarının ekspertizası üzrə tədqiqat işinin üsul və vasitələri
  • Qeyri ərzaq mallarının keyfiyyətinə qoyulan istehlak tələbatları
  • İxrac və idxal olunan qeyri ərzaq mallarının keyfiyyətinin ekspert sorğu üsulu ilə qiymətləndirilməsi
  • Xalq istehlakı mallarının konfeksionlaşdırılması prinsipləri
  • Qeyri ərzaq mallarının əmtəəşünaslığının nəzəri əsasları
  • Qeyri ərzaq mallarının keyfiyyət ekspertizası müasir üsulları
  • Qeyri ərzaq mallarının saxlanılması və daşınması şərtləri
  • Xalq istehlakı malları istehsalının texnoloji əsasları
  • Qeyri ərzaq mallarının çeşidlənməsi və markalanması
  • Qeyri ərzaq malları ticarətinin təşkili və reklaması
  • Tikiş məmulatlarının texnologiyasının müasir geyimləri
  • Tikiş məmulatlarının texnologiyası elminin tarixi və metodologiyası
  • Elmi tədqiqat işinin əsasları
  • Tikiş məmulatlarının texnologiyası üzrə tədqiqat işinin üsul və vasitələri
  • Tikiş məmulatlarının keyfiyyətinə qoyulan istehlak tələbatlar
  • Tikiş məmulatlarının isti-nəm emalının nəzəri əsasları
  • ALS-elementləri ilə tikiş müəssisələrinin layihələndirilməsi
  • Tikiş məmulatlarının mühəndis layihələndirilməsi prinsipləri
  • Tikiş məmulatları istehsalatının texnoloji əsasları
  • ALS elementləri ilə geyimlərin konstruksiya edilməsi
  • Geyim üçün materiallar

                  Rektora müraciət

                  Rektora müraciət yaza bilərsiniz.

                  ELANLAR

                  Kadr hazırlığı

                  Bakalavr  təhsil  pilləsində 

                  Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi. Bu ixtisasın “Pambığın ilkin emalı və əyiricilik texnologiyası”, “Toxuculuğun texnologiyası”, “Tikiş məmulatlarının texnologiyası”, “Tikiş məmulatlarının konstruksiya edilməsi”, “Trikotajın texnologiyası”, “Yüngül sənaye istehsalatının maşın və avadanlıqları” ixtisaslaşmaları üzrə kadrlar hazırlanır. Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisləri, modalar evlərində konstruktor-modelyer, xalçaçılıq istehsalı müəssisələrində (emalatxanalarında), pambığın, baramaçılığın və yunun ilkin emal zavodlarında və digər xalq istehlakı malları istehsal edən müəssisələrdə işləyə bilərlər. Bundan başqa bələdiyyə, özəl müəssisələrdə biznes-sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul ola bilərlər. Ali təhsilli mühəndislər həmçinin dövlət qulluğu fəaliyyəti də göstərə bilərlər. Yaradıcılıqla bağlı özəl dövlət və bələdiyyə müəsisələrinə rəhbərlik edə bilərlər. Onlar keyfiyyət eksperti, gömrük ekspertizası, əmtəəşünas kimi də iş karyera qura bilərlər. Elmi-tədqiqat, laborator-yoxlama və digər sahələrdə çalışa bilərlər. Orta-ixtisas müəssisələrində müəllim kimi (peşə təlimi, texnologiya fənni üzrə) işləyə bilərlər. 

                  Dizayn. Bu istiqamət üzrə bakalavr fəaliyyətinin obyekti dizaynın bir çox sahələri - tekstil məmulatlarınin dizaynı, kostyumun dizaynı, interyer və avadanlıqların dizaynı, sənaye məhsulları və qablaşdırma dizaynı, reklam dizaynı və digərləri ola bilər. Dizaynerlər, modalar evlərində modelyer rəssam, xalçaçılıq istehsalı müəssisələrində (emalatxanalarında) tərtibçi-modelyer, reklam fəaliyyətində interyer dizayneri və digər xalq istehlakı malları istehsal edən müəssisələrdə işləyə bilərlər. Bundan başqa bələdiyyə, fərdi və xüsusi müəssisələrdə sahibkarlıq-biznes fəaliyyəti ilə məşğul ola bilərlər. Ali təhsilli mütəxəssis olan mühəndislər həmçinin dövlət qulluğu fəaliyyəti də göstərə bilərlər. 


                  Magistr təhsil  pilləsində 

                  İstehlak mallarının keyfiyyət ekspertizası. Bu ixtisaslaşmanın məzunları tam yetkin mütəxəssis, rəhbər kadr kimi karyera qura, bundan başqa dövlət və bələdiyyə məmuru kimi fəaliyyət göstərə bilərlər. İxtisasın məzunları həmçinin keyfiyyət eksperti, əmtəəşünas kimi, elmi-tədqiqat, laborator-yoxlama və digər sahələrdə çalışa bilərlər. Eyni zamanda ali təhsil müəssisələrində müəllim kimi işləyə bilərlər. 

                  Dizayn. Bu ixtisaslaşmanın məzunları tam yetkin mütəxəssis, rəhbər kadr kimi karyera qura, bundan başqa yaradıcılıqla bağlı özəl, dövlət və bələdiyyə müəssisələrinə rəhbərlik edə bilərlər. İxtisasın məzunları həmçinin eyni zamanda orta-ixtisas (peşə təlimi, rəsm) və ali təhsil müəssisələrində müəllim kimi işləyə bilərlər.