Kompyuter mühəndisliyi və telekommunikasiya

Verdiyev Sakit Qambay oğlu

Kafedra müdiri

(022)257 60 98

[email protected]

Professor-müəllim heyəti

 • Verdiyev Sakit Qambay oğlu prof. [email protected].
 • Məmmədov İsrail Mehdi oğlu  t.f.d.  dos.əvəzi  [email protected]
 • Namazov Emin Mahmud oğlu dos.əvəzi
 • Məmmədov Əhmədağa Əhmədiyə oğlu  b.m.  e.memmedov@uteca.edu.az
 • Sadıxova Nəhayət Aqranom qızı  b.m.  [email protected]
 • Qələndərov Akif Səməndar oğlu  b.m.  [email protected]
 • Həsənova Lidiya İvanovna  qızı  b.m.  [email protected]
 • Bayramova Vüsalə Nuru qızı  b.m.  [email protected]
 • Hüsüeynova Gülnaz Məhərrəm qızı  b.m.  [email protected]
 • Məhərrəmov Ziyadxan Əli oğlu  b.m.  [email protected]
 • Nağıyeva Ababil Faxrəddin qızı  b.m.  a.nagiyeva@ uteca.edu.az.
 • Hüseynova Leyla Nəsrəddin qızı  ass.  l.huseynova@ uteca.edu.az
 • Əmiraslanova Aynur Əhməd qızı  assistent
 • Mustafayeva Solmaz Yaşar  qızı  assistent 
 • Əfəndiyeva Vəfa Fərrux qızı assistent

Elmi nəşrlər və dərsliklərin sayı

 • 25 məqalə
 • 3 dərslik
 • 3 metodik vəsait

Tədris olunan fənlər

 • Kompyuter sistemlərində informasiya təhlükəsizliyi (bakalavr təhsil pilləsiüçün)
 • İnformatika və kompyuter qrafikası
 • İnformatika
 • İqtisadi informatika
 • Kompyuter şəbəkələrinin proqram təminatı
 • İnformatikanın əsasları
 • Texniki informatika
 • İnformatika və ekoloji proseslərin kompyuter analizi
 • İnformasiya texnologiyalarına giriş
 • İnformasiya nəzəriyyəsi və kodlama
 • Kompyuter qrafikası
 • Verilənlərin ötürülməsi və kompyuter şəbəkəsi
 • Elektrotexnika
 • Elektrotexnikanın əsasları
 • Mikrodalğa texnikası
 • Elektrodinamika və radiodalğalarının yayılması
 • Rabitə təhlükəsizliyi
 • Siqnallar və sistemlər
 • Kommutasiya sistemləri
 • Kommunikasiya vasitələri
 • Radioelektron qurğularının lahiyələndirilməsi
 • Elektrik qida qurğuları
 • Radio texnikanın əsasları
 • Elektrik rabitə nəzəriyyəsi
 • Elektrik ölçmələri və vasitələri
 • Radio verici və radio qəbuledici antenna qurğuları
 • Peyk rabitəsi
 • Optik rabitə
 • Elektrik maşınların əsasları
 • Elektrotexniki materiallar
 • Kompyuter proqramlaşdırmasının elementləri
 • Proqramlaşdırmanın əsasları
 • Sistemlərin simulyasiyası
 • Təsvirlərin qəbulu, emalı və ötürülməsi nəzəriyyəsi
 • Elektron sistemləri və texnologiyaları
 • Siqnalların rəqəmli emalı
 • TK şəbəkə və sistemlərinin qurulmasının əsasları
 • İnformasiya verilişinin radiotexniki qurğuları
 • İnformasiyanın qorunmasının üsul və proqramlaşdırma texnologiyaları-2
 
 • Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyinin problemləri (magistr təhsil pilləsi üçün)
 • ET, TK və RT mühəndisliyinin tarixi və metodologiyası
 • Elmi tədqiqat işinin əsasları
 • Rabitə şəbəkə və sistemlərinin optimallaşdırılması
 • İntellektual xidmətli telekommunikasiya şəbəkə və sistemləri
 • ET, TK və RT mühəndisliyi üzrə tədqiqat işinin üsul və vasitələri
 • Kommunikasiya sistemlərinin etibarlılığı
 • Optoelektron texnikasının elmi problemləri
 • İP telefoniya texnologiyası
 • Multiservisə abunəçi daxil olma
 • İntellektual sistemlərin müasir problemləri
 • Elektrik rabitə nəzəriyyəsinin elmi problemləri
 • Yeni nəsl telekommunikasiya şəbəkələri

 

Rektora müraciət

Rektora müraciət yaza bilərsiniz.

ELANLAR

Kadr hazırlığı

Bakalavr təhsil pilləsində

Elektronika, radiotexnika və telekommunikasiya mühəndisliyi. ixtisas bu günün ən müasirlərindən hesab olunur. Bu ixtisası bitirmiş məzunlar radio-elektron sənaye müəssisələri və telekommunikasiya qovşaqlarında  mühəndis vəzifələrində işləyə bilər.
Kompyuter mühəndisliyi. ixtisas bu günün tələbatına uyğun ən müasir ixtisasdır.Bu mütəxəssislər də proqramlaşdırma sahəsində, bank sahəsində, telekommunikasiya sistemlərində və s. sahələrdə işləyə bilərlər

Magistr təhsil pilləsində

Rabitə qovşaqları və kommutasiya sistemləri. ixtisas bu günün ən müasirlərindən hesab olunur. Bu ixtisası bitirmiş məzunlar radio-elektron  sənaye müəssisələri və telekommunikasiya qovşaqlarında mühəndis vəzifələrində işləyə bilər.