Ümumi və tətbiqi riyaziyyat

Kəsəmənli Hamlet Cümşüd oğlu

Kafedra müdiri

(022)257 56 61 41

[email protected]

Kafedranın professor-müəllim heyəti

 

 

Elmi nəşrlər və dərsliklərin sayı

 • 420 məqalə
 • 21 dərs vəsaiti
 • 2 dərslik
 • 2 monoqrafiya
 • 11 metodik göstəriş

 

 

Tədris olunan fənlər

 • Xətti cəbr və riyazi analiz
 • Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika
 • Riyaziyyat-1
 • Riyaziyyat-2
 • Riyaziyyat-3
 • Riyazi modelləşdirmə
 • Məntiq
 • Tətbiqi riyaziyyat
 • Mühəndis riyaziyyatı
 • Riyaziyyatın əsasları
 • Cəbr
 • Analitik həndəsə