Elmi Tədqiqat Mərkəzi

Məmmədova Qalibə Rza qızı

Elmi Tədqiqat Mərkəzinin müdiri

+994 22 257 00 46

[email protected]

iyul 1962-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olub.

1984-cü ildə S.Ağamalıoğlu adına Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun Mexanikləşdirmə fakültəsini bitirib. 1990-cı ildə Moskva da Dövlət Elmi-Tədqiqat Texnologiya İnstitutunda (ГОСНИТИ) dissertasiya müdafiə edərək texnika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini alıb.

Uzun müddət Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində assistent, baş müəllim və Elm şöbəsinin müdiri vəzifələrində işləyib. Paralel olaraq Gəncə Dövlət Universitetində də fəaliyyət göstərib.

2014-cü ilin fevral ayından Azərbaycan Texnologiya Universitetində Elmi Tədqiqat Mərkəzinin müdiridir.

2010-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə "Əməkdar müəllim" fəxri adı alıb.