Kitabxana informasiya mərkəzi

Qurbanova Alimə Mustafa qızı

Kitabxana informasiya mərkəzinin direktoru

[email protected]

1958-ci il noyabr 1-də Goranboy rayonunda anadan olub.

1985-ci ildə Azərbaycan Dövlət Üniversitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti) Kitabxanaçılıq fakültəsinin kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya ixtisasını bitirmişdir.

1985-ci ildən Azərbaycan Texnologiya Universitetinin kitabxanasında kitabxanaçı, aparacı kitabxanaçı, baş biblioqraf, şöbə müdiri kimi fəaliyyət göstərib. 2019-cu ilin  sentyabrından  Azərbaycan Texnologiya Universitetində Kitabxana İnformasiya Mərkəzinin direktoru kimi fəaliyyətini davam etdirir.